dynamic.sh 1.13 KB
Newer Older
Sven Robertz's avatar
Sven Robertz committed
1
2
#dummy script to test the on-the-fly compilation

3
java -jar ../../compiler/labcomm_compiler.jar --java=gen --javapackage=gen simple.lc
Sven Robertz's avatar
Sven Robertz committed
4
5
6
7
8
9
10
11

javac -cp .:gen:../../lib/java/labcomm.jar gen/*.java

# compile static encoder and decoder 
javac -cp .:gen:../../lib/java/labcomm.jar test/StaticEncoder.java
javac -cp .:gen:../../lib/java/labcomm.jar test/StaticDecoder.java 

# compile dynamic part 
12
javac -cp .:../../compiler/labcomm_compiler.jar:../../lib/java/labcomm.jar:../../lib/tools/beaver.jar:../../lib/tools/beaver-rt.jar:../../lib/tools/jastadd2.jar:../../lib/tools/JFlex.jar:../../lib/tools/proj.jar  test/DynamicPart.java 
Sven Robertz's avatar
Sven Robertz committed
13
14
15
16
17
18
19

javac test/HandlerContext.java

# run static encoder 
java -cp .:gen:../../lib/java//labcomm.jar test.StaticEncoder encoded_data

# run dynamic part 
20
java -cp .:../../compiler/labcomm_compiler.jar:../../lib/java/labcomm.jar:../../lib/tools/beaver.jar:../../lib/tools/beaver-rt.jar:../../lib/tools/jastadd2.jar:../../lib/tools/JFlex.jar:../../lib/tools/proj.jar  test.DynamicPart simple.lc handlers2.txt encoded_data dynamic_out
Sven Robertz's avatar
Sven Robertz committed
21
22
23
24


# run static decoder 
java -cp .:gen:../../lib/java//labcomm.jar test.StaticDecoder dynamic_out