Commit 539344ed authored by OskarStenberg's avatar OskarStenberg
Browse files

Fixed contents before print

parent a68a19ae
......@@ -99,3 +99,30 @@ ______
* Automatica 1987 nr 23
* Automatica 1988 nr 24
* Automatica 1989 nr 25
* Control Engineering 1970
* Control Engineering 1969 juli-dec
* Control Engineering 1969 jan-juni
* Control Therory and Advanced Tech 1993
* Control Therory and Advanced Tech 1992
* Computer in industry 1979-1982
* Computer in Industry 1985 nr 1-6
* IEEE Industry and General Applications 1968
* IEEE Industry and General Applications 1967
* IEEE Industry and General Applications 1966
* Instrumentation Technology 1975 nr 7 saknas
* Instrumentation Technology 1977
* Information and Control 1967
* Journal of the Association For Computing Machinery 1974
* Journal of Time Series Analysis 1994
* Journal of Time Series Analysis 1993
* Journal of Time Series Analysis 1991
* Journal of Time Series Analysis 1988
* Journal of Time Series Analysis 1986
* Journal of Time Series Analysis 1983
* Proceedings of the IEEE 1963/1966
* IEEE Transcripts on Power Apparatus and Systems 1981
* IEEE Transcripts on Power Apparatus and Systems 1977
* 2st kartonger med diverse papper (artiklar, exjobb, mm..)
* IBM Journal of Research and Development 1996
* Master Theses in Automatic Control (Examensarbeten) 1965-1984
......@@ -8,3 +8,39 @@ Tomma pärmar och kontors/festmaterial
_____________________________________
* Tomma pärmar
* Julsaker
* Halloweensaker
* Kräftskivetillbehör
* adventljuststakar
* regnponchos
* nyckelband
* konferans-tygkassar
* 3 st förpacknignar servetter kräftor
* 1 st förpackning röda servetter
* 2 paket kräftkonfetti
* 1 st kräftskivedekoration i papper (utfällbart ansikte)
* 1 st sverigeflagga i trä
* 6 st Pistonhead HAZE LAGER 5,1%
* 2 st Brezbaj Kezaj Svetly 5,1%
* 5 st Mariestads Export 5,3%
* 3 liter Citronvatten, kolsyrat
* 2 st buteljer Pizzolato, rosé (2015) 11%
* 3 st påsar nötmix
* 3 st Pripps Blå 2,2%
* 8 st Burgenfels 2,25%
* 3 st Burgenfels 2,8%
* 1 st Spenderups Premium Lager 2,1%
* 2 st buteljer Bourgone Chardonnay Patriarche, vitt (2017) 12,5%
* 2 st buteljer Castelgufo Ghianti Riserva, rött (2015) 13%
* 1 st Stars Organic Cava Perelada (2017) 11,5%
* 1 st Kiviks Herrgårds Rosé av Äppelcider med smak av hallon och fläder 0,3%
* 1 st låda 1kg snabbitsocker
* 1 st djup serveringskål (engångs)
* 2 st stora serveringsbrickor (engångs)
* 2 st små serveringsbrickor (engångs)
* 1 st meme från matrisprintertiden
* 2 st rullar pappersduk
* 1 st Julgran i plast
* 1 st öppnad påse grillkol
* 1 st glödtändare till grill, skorstensutförande
* 1 st eltändare till grill
......@@ -7,4 +7,5 @@ Från Förråd 4
Hyllplan
________
* 36 st stora hyllplan av samma modell som redan finns packade i andra pallar
* 36 st 100x49 hyllplan
......@@ -7,6 +7,6 @@ Från Förråd 4
Hyllplan
________
* 20 st stora hyllplan
* 14 st smalare hyllplan av samma system
* 1 st av ett annat system (smalare, mindre djup)
* 20 st 100x49 hyllplan
* 14 st 80x49 hyllplan av samma system
* 1 st av ett annat system (smalare, mindre djup) (79x31)
......@@ -26,3 +26,5 @@ _______________________
* Engångsglas 1431st
* Snappsglas plast 80st
* Pappmuggar 850st
* IEEE International Conference on Robotics and Automation 1992
* Ritningar från M.Andersson
Pall 79
#######
Från Förråd 4
=============
Diverse kontorsmateriel
_______________________
* 2 st lådor förpackningsmaterial
* 6 st bordsfläktar
* 1 st rulle wellpapp
* 3 st rullar brun, tunn papp
* 3 st lampfötter
* 7 st Paraplyer
* 1 st Heliumtank med 30 st ballonger
* 1 st galge
* 3 st skrivbordslampor utan bas
* 4 st reservlysrör till skrivbordslampor
* 1 st stor E27-glödlampa
* 4 st bordsben till bordsskivor upphittade i förråd 4
* 1 st stor metallkorg utan botten
* 14 st bokstöd i metall
* 22 st bokstöd i trä
* 8 st bokstöd av metalltråd
* 7 st bordsklämmor till lampor
* 10 st kontorstolshjul
* 1 st roterande pärmställ
* 3 st 30x40cm fotoramar (tomma)
* 3 st 21x30cm fotoramar (tomma)
* 1 st 40x50cm fotoram (tom)
* 1 st gardingstång, 1m
* 2 st skyltar, Reglerteknik seminarierum
* 7 st rör med plancher i
......@@ -113,3 +113,40 @@ _______________________________
* On Some Questions of Input Signal Synthesis 1972
* On the Convergence Properties of the Generalized Least Squares Identification Method 1972
* On a Production Planning Problem 1972
* The Order of any Stabilizing Regultor is Sufficient a Priori Information for Adaptive Stabilization 1985
* New Forms of Man-Machine Interaction 1986
* Control Based on Image Information 1986
* Status Report on Project Power System Stabilisation 1986
* Combination of Symbolic Manipulation and Numerics 1987
* High-Level Problem Solving Languages for Computer Aided Control Engineering 1987
* Control of Flexible Servo Systems 1987
* Adaptor - A System for Process Identification and Adaptive Control - An Implementation Report 1987
* Simplified Models of Boiler-Turbine Units 1987
* An Expert System Interface for Idpac 1987
* Adaptiv Reglering 1986
* Computer Aided Design of Control Systems 1981
* Språk för förverkligande av reglersystem 1980
* A New Algorithm for Recursive Estimation of Parameters in Controlled Arma Processes 1981
* Förstudie för forskningsprojekt om datorstyrning i kraftindustrin 1981
* Reglerteknik - en elementär introduktion - Kapitel 2 - Den enkla reglerkretsen 1981
* Reglerteknik - en elementär introduktion - Kapitel 3 - Processmodeller 1983
* Reglerteknik - en elementär introduktion - Kapitel 4 - Till-från reglering 1981
* Reglerteknik - en elementär introduktion - Kapitel 5 - PID reglering 1982
* Reglerteknik - en elementär introduktion - Kapitel 6 - Linjär koppling av enkla regulatorer 1983
* Reglerteknik - en elementär introduktion - Kapitel 7 - Olinjär koppling av enkla regulatorer 1983
* Reglerteknik - en elementär introduktion - Kapitel 8 - Dödtidskompensation 1983
* Self-tuning Control of the Dissolved Oxygen Concentration in an Activated Sludge System 1986
* Ziegler-Nichols Auto-Tuners 1982
* The Adaptive Nonlinear Modeller 1985
* LICS - Language for Implementation of Control Systems 1985
* Trajectory-Based Model Reduction of Nonlinear Systems 1998
* Automatic Control, LTH - Past, Present, and Future 1990
* Computer Aided Tools for Control System Design 1989
* Control Structures for Low-Emission Combustion in Multi-Cylinder Engines 2008
* Event-Based Control and Estimation with Stochastic Disturbances 2008
* Design of Robust PID Controllers with Constrained Control Signal Activity 2009
* Predictive Control of HCCI Engines using Physical Models 2009
* Model Reduction Using Semidefinite Programming 2009
* 4 st kartonger "Snäpp Clips"
* 49 st "Compact Box", ej ihopvikta
* ca 150-200 st Kartonglådor, annan modell
......@@ -7,4 +7,5 @@ Från Förråd 4
Hyllplan
________
* 37 st stora hyllplan
* 37 st 100x49 hyllplan
* Tillbehör till hyllplan
......@@ -7,5 +7,5 @@ Från Förråd 4
Hyllplan
________
* 8 st stora hyllplan
* 10 st små hyllplan
* 8 st 100x49 hyllplan
* 10 st 79x31 hyllplan
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment